Заштита приватности корисника

У име ЖИР Издаваштва обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о корисницима се строго чувају и доступни  су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у ЖИР Издаваштву и пословни партнери одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Заштита поверљивих података

Уколико одлучите да купите било који производ ЖИР Издаваштва, плаћања иду или личним путем или путем ваше банке/електронског бакарства као и поште односно курирским службама.

Ни једног тренутка предузеће ЖИР Издаваштва, нема приступ подацима са Ваше платне картице, па самим тим ни не може бити одговоран за њихову евентуалну злоупотребу.

Приликом уношења података, поверљиве информација се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола, као тренутно најсавременије криптографске технологије.

Лични подаци које будете уносили у одговарајуће форме користиће се искључиво у сврху евидентирања купца у књиговодственој документацији и неће се прослеђивати нити уступати другом лицу или институцији.

Сви подаци које нам остављате током процеса уплате су само за нашу интерну употребу и неће бити никада предочена трећим лицима осим у случају судске одлуке надлежног суда.