Шивени вез и обележивач

Живени вез не само да доприноси естетици већ и дуготрајности, ту је и обележивач који не можете заборавити да понесете