Флексибилне корице од вештачке коже

Ниједна животиња није страдала у изради ове књиге